ติดตั้ง Gas Detector

ติดตั้งเครื่องตรวจจับแก๊ส (Gas Detector) ทั้งระบบ เพื่อเตือนภัยถึงความอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหลของแก๊ส