Welcome ยินดีต้อนรับ

บริษัท ยิ่งเจริญ(2014) เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ให้บริการทางด้านวิศวกรรมการออกแบบติดตั้ง และซ่อมบำรุงเครื่องจักร ระบบแก๊สปิโตรเลียมเหลว(LPG) ระบบท่อน้ำมัน ระบบท่อลม เช่น การเดินระบบการออกแบบท่อแก๊สภายในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อบริการลูกค้าทุกภาคส่วนอย่างครบวงจรให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

Our Service

บริการวางระบบ และซ่อมบำรุงระบบท่อ

ทางบริษัทมีความชำนาญในการวางระบบและซ่อม บำรุงระบบท่อลม ท่อแก๊ส ท่อน้ำมัน ภายในโรงงาน อุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน และสถานีแก๊ส รวมถึงงานรื้อถอนสถานีแก๊ส

บริการออกแบบและเขียนแบบ

บริการออกแบบและเขียนแบบทั้งเครื่องจักรต่างๆ ตามลูกค้าต้องการ และเขียนแบบโครงสร้างรวมทั้งรับงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรเช่น Pump, Motor และรับ Over horn

ตัวแทนจำหน่ายน้ำยา ECOCROWN

น้ำยา ECOCROWN เป็นน้ำยาขจัดคราบ น้ำมันและจาระบี ซึ่งเป็นน้ำยาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริการทดสอบระบบ และขอใบอนุญาต LPG

เรามีทีมงานสำหรับออกแบบ ทดสอบ ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงระบบ LPG และดำเนินการจัดทำรายงาน พร้อมขอใบอนุญาตการใช้งานแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG)