บริษัท ยิ่งเจริญ(2014) เอ็นจิเนียริ่งจำกัด

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2538 โดยใช้ชื่อว่า “หจก. ยิ่งเจริญการช่าง” เริ่มต้นจากการเป็นผู้ผลิตออกแบบ และจัดจำหน่ายเครื่องมือของเครื่องจักรสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โรงกลั่นน้ำมัน

ต่อมาปี พ .ศ. 2557 ธุรกิจมีการขยายตัวขึ้นจึงดำเนินการเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ยิ่งเจริญ(2014) เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด” ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมการออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ระบบท่อน้ำมัน ระบบท่อลม และระบบแก๊สปิโตเลียมเหลว (LPG) เช่น การเดินระบบการออกแบบท่อแก๊สภายในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อบริการลูกค้าทุกภาคส่วนอย่างครบวงจรให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ทั้งภาคโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาลภัตตาคาร ร้านอาหาร สถานีบริการแก๊ส และอาคารสำนักงาน

ภายใต้การกำกับดูแลของทีมวิศวกรของบริษัทและผู้ชำนาญการทางด้านระบบแก๊ส ซึ่งมีประสบการณ์กว่า 20 ปีซึ่งงานทุกงานที่บริษัทได้ดำเนินการนั้นทางบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ของทางกรมธุรกิจพลังงาน และกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุกขั้นตอน

ทางบริษัทตั้งใจและทุ่มเทในการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการทำงาน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจของลูกค้าทุกท่าน   ไม่ว่าท่านจะเป็นใครทางบริษัท ยิ่งเจริญ(2014) เอ็นจิเนียริ่งจำกัด พร้อมให้บริการอย่างเต็มที่