เปลี่ยนหม้อต้มแก๊ส

การติดตั้ง “ZIMMER” Electric Vaporizer (Capacity: 40KG./HR.)