ซ่อมบำรุงหม้อต้มแก๊ส

 เปลี่ยนขดลวด HEATER ภายในหม้อต้ม และล้างทำความสะอาด
 เปลี่ยนสายไฟร้อยท่อและข้อต่อสำหรับเชื่อมท่อทางเข้าออกหม้อต้ม
ล้างทำความสะอาดภายในหม้อต้ม